Πισίνες υπερχείλισης

Πισίνες με υπερχείλιση  Δεν έχουν όλες οι πισίνες επιφανειακούς υπερχειλιστήρες (skimmers). Πώς λοιπόν το νερό αποστραγγίζεται από την πισίνα και ανακυκλώνεται;Οι πισίνες που δεν διαθέτουν skimmers έχουν συνήθως αυτό που…

Continue ReadingΠισίνες υπερχείλισης