Σύστημα φίλτρανσης πισίνας

Σύστημα φίλτρανσης πισίνας

Σύστημα φίλτρανσης πισίνας

Όπως είδαμε προηγουμένως, το νερό σε μια πισίνα πρέπει να κυκλοφορεί μέσα από ένα σύστημα φίλτρανσης για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών και φερτών υλών. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, το νερό ρέει στο σύστημα φίλτρανσης μέσω των κύριων αποχετευτικών αγωγών στον πυθμένα της πισίνας και του περιμετρικού αύλακα υπερχείλισης γύρω από την κορυφή της πισίνας ή των επιφανειακών υπερχειλιστήρων (skimmers). Το ελάχιστο 70% του νερού πρέπει να λαμβάνεται μέσω αυτών, το υπόλοιπο 30% λαμβάνεται από τον πυθμένα. Οι νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις είναι 100% εάν επιστρέφει το νερό μέσω των στομίων που έχουν εγκατασταθεί στον πυθμένα.

  • Post category:Πισίνα