Αντλίες πισίνας

Αντλίες πισίνας

Αντλίες πισίνας

 Η καρδιά του συστήματος μιας πισίνας, είναι η αντλία πισίνας

Σε ένα τυπικό σύστημα αντλίας, ένας ηλεκτρικός κινητήρας περιστρέφει μια πτερωτή μέσα στο περίβλημα της αντλίας. Η πτερωτή δημιουργεί μια αναρρόφηση, αντλώντας νερό από το υδραυλικό δίκτυο όπως είναι οι πυθμένες, στόμια σκούπας, skimmers ή δεξαμενή εξισορρόπησης και στη συνέχεια πιέζοντας το νερό μέσω του φίλτρου το επιστρέφει στην πισίνα μέσω των στομίων προσαγωγής. Η αντλία διαθέτει ένα καλάθι φίλτρου που συλλαμβάνει φύλλα και άλλα μεγάλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να φράξουν τους εσωτερικούς μηχανισμούς της αντλίας. Οι αντλίες συνήθως κατασκευάζονται από διαφορετικές ποικιλίες πλαστικών, μετάλλων, χυτοσιδήρου και ακόμη και από χαλκό και έχουν διαφορετικές ικανότητες άντλησης (μετρούμενες είτε σε kw είτε σε hp), οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τον όγκο του νερού της πισίνας και τον χρόνο ανακύκλωσης (δηλ. ο χρόνος που απαιτείται για να ανακυκλωθεί όλο το νερό της πισίνας μέσω του συστήματος φίλτρανσης). Αυτός ο υπολογισμός θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες (ιδιαίτερα η θερμοκρασία) και το φορτίο κολύμβησης (δηλαδή ο αριθμός των ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν την πισίνα).

  • Post category:Πισίνα