Αξίζει να αγοράσω μια αντλία θερμότητας;

Είναι σαφές, ιδίως τα τελευταία χρόνια που οι αντλίες θερμότητας έχουν κατακτήσει έδαφος, ότι η αγορά και η εγκατάστασή τους έχει υψηλό αρχικό κόστος. Η τιμή μιας αντλίας θερμότητας για μια πισίνα ξεκινά από 500,00 € και μπορεί να ξεπεράσει τις 30.000,00 € (αναλόγως του όγκου νερού που θέλουμε να θερμάνουμε), γεγονός που αποτρέπει πολλούς ιδιώτες & ξενοδόχους από την αγορά μιας αντλίας θερμότητας. Υπάρχει βέβαια ένας γενικός κανόνας ο οποίος δεν μπορεί να διαψευστεί. Μια πισίνα η οποία βρίσκεται σε περιοχή με χαμηλές θερμοκρασίες ή εάν απλώς θέλουμε να επιμηκύνουμε την περίοδο χρήσης της πισίνας, τότε υπάρχει άμεση ανάγκη από την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας, εάν ο ιδιοκτήτης της πισίνας δεν θέλει να ξοδεύει μεγάλα ποσά στη θέρμανσή της με άλλα μέσα (π.χ. ηλεκτρικούς θερμαντήρες κ.λπ.).

Ο τρόπος λειτουργίας της αντλίας θα μας δώσει την εξήγηση. Η αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί το περιβάλλον για να θερμάνει ή να ψύξει το νερό της πισίνας. Η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για να λειτουργήσει αφορά μόνο το στάδιο άντλησης θερμότητας. Επομένως ο χρήστης πληρώνει μόνο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την άντληση. Το ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή, δεν χρησιμοποιείται ως πηγή για τη δημιουργία θέρμανσης ή ψύξης και για αυτό η κατανάλωση που απαιτείται είναι πολύ μικρή, σε σχέση με το αποτέλεσμα σε ψύξη ή θέρμανση.

Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα

Βασικά Πλεονεκτήματα

  1. Σε αντίθεση με τους άλλους τρόπους θέρμανσης που εκμεταλλεύονται στερεά και υγρά καύσιμα, τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές μεταβολές τιμών, οι αντλίες θερμότητας χρειάζονται μόνο ηλεκτρική ενέργεια, η τιμή της οποίας δεν υπόκειται σε ιδιαίτερες μεταβολές.

  2. Δεν απαιτείται δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου, καπνοδόχος ή εντοιχισμός επιμέρους τμημάτων και με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε πρόσθετες εργασίες στο χώρο σας.

  3. Η χρήση τεχνολογίας Inverter (μεταβλητών στροφών)  επιτρέπει την ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς αυξάνει βαθμιαία την ισχύ που απαιτείται για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία του νερού της πισίνας.

Βασικά Μειονεκτήματα

  1. Το μεγάλο αρχικό κόστος για αγορά και τοποθέτηση είναι γεγονός.

  2. Το κόστος αγοράς & εγκατάστασης θα γίνει απόσβεση μετά από 2-3 χρόνια, με τη λειτουργία της αντλίας.

  3. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και εξειδίκευση του μηχανικού που θα κάνει τη μελέτη καθώς και του συνεργείου που θα την τοποθετήσει. Τυχόν λάθη μπορεί να σας κοστίσουν και να μην επιτρέψουν τη σωστή θέρμανση της πισίνας σας.

«Καθαρή», εύκολη στη χρήση και φιλική στο περιβάλλον.

Οι περισσότερες αντλίες θερμότητας θεωρούνται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας καθώς αντλούν το μεγαλύτερο τμήμα ενέργειας που χρειάζονται από το περιβάλλον, σε αντίθεση με τα συστήματα θέρμανσης που καίνε ορυκτά καύσιμα, όπως πετρέλαιο ή φυσικό αέριο και επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον.