Φίλτρα πισίνας

Φίλτρα πισίνας

Τα φίλτρα σε αυτό το σύστημα είναι υψηλής ποιότητας φίλτρα άμμου. Τα φίλτρα άμμου αποτελούνται από ένα μεγάλο δοχείο, το οποίο συνήθως κατασκευάζεται από μίγμα πολυεστέρα/υαλοβάμβακα αλλά μπορεί επίσης να κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο, ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλα υλικά ανάλογα με την εφαρμογή.
Κατά τη λειτουργία φίλτρανσης, το βρώμικο νερό από την πισίνα εισέρχεται μέσω του σωλήνα εισόδου του φίλτρου, ο οποίος οδηγεί το νερό στην κεφαλή διανομής νερού μέσα στο φίλτρο. Καθώς η πίεση από την αντλία ωθεί το νερό προς τα κάτω στην άμμο, τα μικροσκοπικά σωματίδια της άμμου κατακρατούν τυχόν ρύπους και άλλες ύλες. Στο κάτω μέρος του φίλτρου το φιλτραρισμένο νερό ρέει μέσω της μονάδας συλλογής και έξω από τη σωλήνα εξόδου.
Με την πάροδο του χρόνου, η συλλεγμένη βρωμιά και άλλες ύλες στην άμμο, επιβραδύνουν τη ροή του νερού. Οι μετρητές πίεσης (μανόμετρα) εγκαθίστανται κανονικά στην είσοδο και στην έξοδο του φίλτρου για να δώσουν μια ιδέα για το επίπεδο εμπλοκής εντός του φίλτρου της πισίνας. Αν οι μετρητές παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη πίεση στον αγωγό εισόδου από τον σωλήνα εξόδου, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συσσώρευση βρωμιάς στην άμμο.
Αυτό σημαίνει ότι είναι καιρός να ξεπλύνετε το φίλτρο. Για να πραγματοποιηθεί μια πλύση νερού, το νερό επαναπροσανατολίζεται χρησιμοποιώντας την τυπική πολλαπλή βαλβίδα 6 κατευθύνσεων που παρέχεται με όλα τα φίλτρα ιδιωτικών ή επαγγελματικών εφαρμογών, ρυθμίζοντας το σύστημα τεσσάρων ή πέντε βαλβίδων (σφαιρική βαλβίδα PVC ή βαλβίδες πεταλούδας). Για να εκτελεστεί η πλύση, ο αγωγός επιστροφής που οδηγεί το νερό προς την πισίνα είναι κλειστός και ο αγωγός αποστράγγισης, ο οποίος οδηγεί σε μια περιοχή εκκένωσης (σύστημα αποχέτευσης), ανοίγει.
Χρησιμοποιώντας τη πολλαπλή βαλβίδα ή ρυθμίζοντας τις βαλβίδες στο σύστημα τύπου μπαταρίας, η ροή ανακατευθύνεται έτσι ώστε το νερό από την αντλία να ρέει μέσα από αυτό που κανονικά είναι η έξοδος φίλτρου. Αυτή η αντιστροφή της ροής νερού σημαίνει ότι το νερό από την αντλία ωθείται προς τα πάνω μέσα από την άμμο, μετακινώντας τη βρωμιά και άλλα υπολείμματα. Το βρώμικο νερό στη συνέχεια ρέει πίσω από αυτό που είναι κανονικά ο σωλήνας εισόδου του φίλτρου και έξω από το σωλήνα επιστροφής/αποστράγγισης.
Αντί για ένα φίλτρο άμμου, μερικά συστήματα πισίνας χρησιμοποιούν φίλτρο γης διατόμων ή φίλτρα φυσιγγίων. Σε ένα φίλτρο γης διατόμων, το νερό από την πισίνα διέρχεται από πλέγματα φίλτρων επικαλυμμένα με γη διατομών, μια λεπτή σκόνη που παράγεται από χημικώς αδρανή απολιθωμένα απομεινάρια θαλάσσιων οργανισμών που ονομάζονται διατομές.
Σε ένα φίλτρο φυσσιγίων, το βρώμικο νερό διέρχεται από ένα φίλτρο κατασκευασμένο από ύφασμα πολυεστέρα ή κυματοειδές χαρτί. Αντί της πλύσης, απλώς αφαιρέστε το φίλτρο και βάλτε το. Ορισμένες χώρες έχουν νόμους που ορίζουν ότι ολόκληρος ο όγκος του νερού στην πισίνα πρέπει να διέρχεται από το φίλτρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – αυτό μπορεί να κυμαίνεται από 30 λεπτά έως οκτώ ώρες και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες, τη συχνότητα χρήσης και το φορτίο κολύμβησης.
Συχνά, η αντλία και το σύστημα φίλτρων συνδέονται επίσης με μια γραμμή πηγής ή δημοτικού νερού, ώστε να προστεθεί φρέσκο ​​νερό στην πισίνα. Αυτό είναι απαραίτητο για να αντικατασταθεί η ποσότητα που απωλέσθη από την εξάτμιση, το πλύσιμο του φίλτρου και το “εκτόξευσης” (νερό που εκτοξεύεται στον περιβάλλοντα χώρο από βουτιές, παιχνίδια κλπ ή μεταφέρεται από το σώμα των ανθρώπων που κολυμπούν).

Scroll to Top